Program İçeriğimiz

BİZİM KAMP 2020 PROGRAMI

Çocuklara İstanbul’da bir nefes olmak istiyoruz.

Çocuklar yaşayarak, ilişki kurarak büyüyor, gelişiyor. Tam izolasyon, mecbur kalınmadığı sürece, mümkün olmayacaktır. Evdeki uzun süreç sonrasında içlerindeki enerjiyi dışarı vurabilecek, üretebilecekleri, alıp verecekleri bir alan yaratmak arzusundayız.

Sizlere kontrollü, sağlıklı bir sosyalleşme ve fiziksel, sosyal, zihinsel uyaranları bir araya topladığımız üç saatlik bir program sunuyoruz. Programımızı çocuklarımızın sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını en öne koyarak hazırladık.

Gruplarımızı maximum 10 çocuk olarak sınırladık. Mesafeli olamayacağımız tüm aktivitelerden bu seneliğine vaz geçtik. Kampa katılan tüm çocuklarımızın sağlıkları yakından izlenecek, kampa girişte ve çıkışta ateşleri ölçülecek, grup öğretmenleri tarafından dikkatle gözlemlenecektir.

Etkinlikler

Story; Her güne bir ingilizce kitap

Art; El becerilerileri, sorun çözme, yaratıcılık, üretkenlik

Stem; Fen, kodlama, teknoloji, heyecan,

Drama; Canlandırma, iletişim, duyu ve duygu ifadesi, empati, yaratıcı yazma

Dans; Doğaçlama hareket, odaklanma, ekip çalışması, senkronizasyon, kas hafızası

Yoga; Beden farkındalığı, esneklik, denge,uyum, nefes

Story; Okuduklarımızı anlamlandırırken beynimiz imgeliyor, canlandırıyor. Dinleyen her bireyin aynı kitabı dinlerken oluşturduğu farklı sahneleri var ve bu süreç beyini aktif kılıyor. Kamp süresince her güne ayrı bir ingilizce kitap ile başlarız.

Drama; Yaratıcı drama canlandırma yoluyla öğrenme sanatıdır. Süreçte amaç  öğretmekten öte bir konu hakkında düşünmek,düşünceyi duygu ile harmanlamak, farkındalık kazanmak ve içsel bir değerlendirme oluşturmaktır. Kamp süresince drama çalışmaları ile önce tanışacak, kaynaşacak sonrasında grup uyumu yakalayacağız. Kendi duygularımızı, duyguların ifade edilmesini çalışacağız. Kamp bitimine doğru yaratıcı yazma teknikleri kullanarak bir öykü oluşturup, canlandıracağız.

Dans; Dans çocukların anatomik (kemik yapısı) ve kinesyolojik (kas yapısı) gelişimlerini gözlemlemek, uyarmak adına eğlenceli ve zengin bir yöntemdir. Doğaçlama hareket çalışmaları yaratıcılığı ve hayal gücü gelişimini de olumlu yönde destekler. Senkron koreografi çalışmaları ile grup ile uyumlanma, kas hafızası geliştirmeyi hedefleriz. Kamptaki dans çalışmaları bedensel ,zihinsel, sosyal, duygusal alt yapıyı desteklemeyi hedefliyoruz.

Yoga; Çocuk yogası, temel yoga duruşlarının hikaye ve oyunlar aracılığı ile çocuklara aktarılmasıdır. Her derste temel ısınma hareketlerinin ardından, farklı bir tema ve hikaye işlenir, sonrasında öğrenilen yoga duruşlarını pekiştirmek üzere oyunlar oynanır. Derslerde ayrıca nefes çalışmaları, meditatif çalışmalar ve koordinasyon oyunlarına yer verilir.

Kamp süresince  çocukların denge, koordinasyon ve kaba motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, dikkat ve konsantrasyon kapasitelerini arttırmak hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra, sözel olarak anlatılan bir konuyu fiziksel aktiviteyle eşleyerek öğrenme sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mindfulness ve meditatif çalışmalar çocuklarımızın hislerini tanımalarına ve bu hisleri fizyolojik olarak fark etmelerine, dolayısıyla kendilerini regüle etme becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağız.

Stem; Teknoloji ile harmanlanmış yaratım becerisi yaşamdaki önemli beceri setleri arasında. STEM aktiviteleri çocuklarda  bilimsel düşünce yapısı ve bilimsel okur yazarlık becerisi kazandırmayı hedefler. Kamp süresince çocuklarımızla gözlem, sınıflama, sayı ve sembolleri kullanma, ölçme, uzay-zaman ilişkilerini kullanma ve bilinen bilgilerden yola çıkarak görünmeyen durumlar ile gelecekteki olası durumlar için kestirimde bulunma becerilerini geliştirmeye çalışacağız.

Sanat; Sanat eğitimi, zihinsel olgunlaşma, anlam verme, algılama, estetik duyarlılığı ve aykırı/yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir eğitim şeklidir. Sanat eğitimi temelde, çocuğu görmeye, aramaya, sormaya, denemeye, sonuçlandırmaya yöneltir. Fikirler üretme ve fikirlerini somut materyallerle ürüne dökme fırsatı sunarak üreticiliği desteklemektedir. Kamptaki sanat aktivitelerinde amacımız öğrencilerimizi farklı malzemeler ile bir araya getirmek yaratıcılık, düşünme, çözüm yaratma becerilerine katkıda bulunmaktır

© 2017 ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ