Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu

16.11.2016 00:00:00

Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu

(2 gün, toplam 12 saat)

Dünyanın sınırları var. Sınırlı bir ortamda üstel artışla çoğalmaya ve kaynakları tüketmeye devam etmek sürdürülebilir değildir -- kısıtlı kaynaklar tükenir, kirletilir, yerel ekosistemlerin denge ve döngüleri bozulur ve nihayetinde çöküş yaşanır.

İnsanoğlunun sürdürülemez yaşam tarzı nedeniyle dünyanın her yerinde, hem doğada hem de toplumlarda gerilimler artıyor. Oluşan sorunların temel kaynaklarını anlamak ve bunlara çözüm bulmak yerine semptomları çözmeye odaklı bir sistem mevcut ve bu nedenle aksine sorunlar daha da yığılıyor. Bugünün sorunlarını sonraki nesillere aktararak çocuklarımızın geleceğini karartıyoruz.

Çocuklarımıza, doğduğumuz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Doğanın bir parçası olduğumuzu fark ederek; doğanın işleyişini, dilini öğrenerek, doğanın bereketini sürdürecek, gelecek nesillere aktaracak şekilde yaşamayı öğrenmek zorundayız. Problem olmaktan çıkıp çözüm olabiliriz. Bireysel olarak kendi hayatımızı dönüştürebiliriz ve başkalarına örnek olabiliriz.  Eğer çok sayıda kişi dönüşmeye başlarsa, kolektif dönüşüm ihtimali de artabilir.

Bir de Leonardo di Caprio'nun belgeselini seyretmekte fayda var:
https://youtu.be/HiDGnwAL23o

‘Birey olarak dünyayı değiştiremem ama kendimi ve yakın çevremi dönüştürebilirim.’ düşüncesinde iseniz bu kurs ile çözüme doğru ilk adımı atmış olacaksınız.

 

Sürdürülebilir Yaşama Giriş Kursu Programı:

Cumartesi

 • 09:00 – 10:30     Tanışma
 • 10:45 – 12:30     Olumsuz kanıtlar: insanlığın sürdürülemez yolu ve iklim değişikliği
  -Öğle yemeği -
 • 13:30 – 15:00     Sürdürülebilirlik  / permakültür nedir, etik ilkeleri
 • 15:30 – 17:00     Sürdürülebilir yaşam alanları  tasarım prensipleri, tasarım aşamaları

 

Pazar

 • 09:00 – 10:30     Permakültür çalışma alanlarına genel bakış

Toprağı canlandırma

Su tutma

Temiz enerji

Doğal yapılar

Geri dönüşüm

Doğal gıda üretimi

Ormanlar ve gıda ormanı tasarımı

 • 10:45 – 12:30     Örnekler: Permakültür bahçeleri, Belentepe Çiftliği tasarımı ve gelişimi
  -Öğle yemeği -
 • 13:30 – 15:00     Doğal Bahçecilik – önemi, faydaları
 • 15:30 – 17:00     Doğal Bahçecilik - kompost gübre, malç, bitkiler, doğal ilaçlar v.b.
 • 17:00 – 18:00     Soru – cevap / sohbet


Kursu tamamlayanlara sertifika verilir. Bu kurs ayrıca12 günlük’ Permakültür Tasarım Sertifika Kursu’nun (permaculture design certificate – PDC)  öncüsüdür. İlerlemek isteyenler için 2016 -2017 kış döneminde PDC kursu da verilecektir.

Ücret: 500TL
Öğrenci ve Öğretmen: 350TL

 

Kurs Kayıt Linki

Ek bilgiler:

Temiz Gıdaya Erişim

Kimyasallar, zehirli ilaçlar kullanmadan temiz gıda üretmek mümkün; bu kursta nasıl olacağını anlatıyoruz. Balkonda, çatıda, toprağa erişimimiz olan her yerde kendi doğal gıdamızı yetiştirebiliriz, bahçecilik yapabiliriz ve bunun birden fazla faydası vardır:

 • Sağlıklı beslenme kaynağıdır
 • Spordur – vücut hareket eder.
 • Rahatlama, Huzurdur – pozitif enerji.
 • Bilgi ve beceri elde edersin -- zor zamanlar için çok değerli bilgiler.
 • Toprağı, doğayı tanımaya başlarsın, değerini anlarsın.

Başkaları ile birlikte topluluk bahçeleri kurulabilir ve hep birlikte üretim yapılabilir. Yardımlaşma, paylaşma, birlikte üretme tecrübeleri kazanılır. Topluluk bahçeleri zamanla ekolojik parklara, ekoköylere dönüşebilir.

 

Sürdürülebilir Yaşam ne demektir?

Sürdürülebilir yaşam için dünyaya, doğaya bütüncül bakmak ve tüm bileşenleri, işlevlerini, aralarındaki bağları gözlemleyerek, anlayarak akılcı tasarımlar yapmak gerekir. Sürdürülebilir yaşam alanı tasarım bileşenleri:

 • Doğal yapılar,
 • Temiz enerji,
 • Toprağı canlandırmak,
 • Su tutmak,
 • Doğal gıda üretimi (doğal bitki yetiştiriciliği, doğal hayvancılık, doğal gıda ormanları kurulumu)
 • Geri dönüşüm,
 • İklim değişikliğine karşı çalışmalar (karbonu toprağa gömmek – mera, gıda ormanı kurulumu)
 • Ve bütün bunlarla bereket, fazlalık elde etmek (bilgi, tecrübe, gelir fazlalığı)
 • Ve fazlalığı başkaları ile paylaşmak

 

Permakültür Nedir?

Dünya çapında hızla yaygınlaşmakta olan ‘Permakültür’ akımı sürdürülebilir yaşam tasarımında bir yol göstericidir.Permakültür, bilinçli olarak, doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip ve tarımsal anlamda bereketli ekosistemler tasarlama ve sürdürebilme çalışmalarıdır. Arazi ve insanların ahenk içinde var olması; gıda, enerji, barınma gibi insan temel ihtiyaçlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde karşılanması hedeflenir. Özünde bugüne kadar dünyanın türlü bölgelerinde başarıya ulaşmış olan doğal yaşam ve üretim sistemlerinin bir sentezi bulunmaktadır.

Balkonda bahçecilikten, çok büyük arazilerin, bozkırların yeşillendirilmesine kadar ölçeklenebilir permakültür tasarım ve çalışmaları yapılmaktadır ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok ülke tarafından desteklenmektedir (https://permacultureglobal.org/).

Permakültür çalışmaları özellikle 2010’dan bu yana ülkemizde de hızla yayılıyor. Permakültür eğitimi almış binlerce kişi hem şehirlerde hem de kırsalda çalışmalar yürütüyor, örnekler oluşturuyor. En önemli hedeflerimizden biri ‘başarılı örnekler’ meydana getirmektir; böylece bu örneklerden ilham alıp benzerleri ve daha iyilerinin yayılması sağlanabilir.

Güzel bir başlangıç:  Robert Kolej öğrenci ve öğretmenlerinin liderliğinde İstanbul’da 3 yıl önce başlattığı ve şimdiden onlarca okula yayılmış olan çalışmalarda; okullarda permakültür kulüpleri ve bahçeler kuruldu. Gençler, gönüllü olarak bu çalışmalara katılarak kendi doğal gıdalarını üretmeyi, toprağı, doğanın işleyişini öğreniyorlar. Robert Kolej öğrencileri kendi bahçelerinin yanında, bağlı oldukları Beşiktaş Belediye’sinden toprak istedi ve Ulus Parkı’nda birlikte bir topluluk bahçesi kuruldu. Bundan ilham alan Saint Joseph öğrencileri Kadıköy Belediyesi’nden toprak istedi ve Fenerbahçe Parkı’nda bir topluluk bahçesi kuruldu. Şimdi belediyeler ile birlikte çalışarak diğer okullara da bu çalışmaların yayılması organize ediliyor.

 

Eğitmen: Taner Aksel

1968 doğumlu. Istanbul Robert Kolej 1987 mezunu. 1991’de İ.T.Ü. inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1991-1993 yılları arasında ABD’de Ohio eyaleti Cincinnati Üniversitesi’nde ‘İnşaat Yapılarının Deprem Davranışının Tespiti’ üzerine yüksek lisans yaptı. 1994’te Türkiye’ye döndü ve kendi firmasını kurarak inşaat mühendisliği alanında yazılım geliştirme, eğitim, danışmanık hizmetleri verdi.

30 yaşındayken, mevcut fosil yakıt tabanlı tüketim toplumunun doğaya ve dünyaya vermekte olduğu zararları görüp bu gidişatın sürdürülemez olduğunu farkedince, ‘sürdürülebilir yaşam’ üzerine araştırmaya girişti.

2008’deki küresel ekonomik krize yol açan insan davranışı ile yapıların deprem davranışı arasında benzerlikler bulunca iki yıl süren bir araştırma sonucunda, özellikle iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere ‘Kritik Eşik’ kitabını yazdı.

2010’da Bill Mollison’dan permakültür eğitimi alarak ‘Permakültür Tasarım Sertifikası’ sahibi oldu
Permakültür prensiplerini uygulayarak önce İstanbul Beykoz’daki evinin bahçesini doğal yöntemlerle kendi gıdasını üreten ve daha verimli bir şekle dönüştürdü. Ardından Bursa Uludağ’daki 14 dönümlük arazisinin permakültür tasarımını gerçekleştirdi ve 2011’den bu yana tamamen doğal malzeme ve yöntemlerle kendi kendine yetebilir bir yaşam alanı kurmaktadır. Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği (belentepe.org) Temmuz 2013’te faaliyete geçmiştir. Çiftliğin amaçları: kendi ve yakın çevresi için doğal ve zengin içerikli gıdalar yetiştirmek/üretmek, permakültür eğitim ve uygulamaları gerçekleştirmek (toprağı zenginleştirme, su tutma, temiz enerji, doğal yapı mimarisi, atıkların geri dönüşümü, gıda ormanı, doğal gübre ve ilaçlar, v.b.) sürdürülebilir yaşama adım atmış ve adım atmak isteyen herkesle yardımlaşmak, paylaşmaktır.

Taner Aksel edindiği bilgi ve tecrübeler ile ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanları (topluluk bahçeleri, ekopark, ekoçiftlik ve ekoköy  v.b.) Tasarım’ çalışmaları yürütmektedir. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi, ısı pompaları ile toprağın ısısını kullanarak binaların ısıtılması/soğutulması, atık sıvı yağların araçlarda yakıt olarak kullanılması, insansız hava araçları ile arazilerin 3-boyutlu dijital haritalanması, yapısal analiz ve tasarım, pasif solar tasarım konuları da çalışma alanları arasındadır.

Bazı örnek çalışmaların linkleri:

Sürdürülebilir Yaşam Çalışmalarımız:

© 2017 ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ