Üyelik Başvurusu ve Koşulları

ÜYELİK BAŞVURUSU

R.K.M.D. Üyelik Başvuru Formu

Üyelik başvurunuzu tamamlamak için,

Dernekler Yasası gereği, üyelik başvuru formunu imzalayıp bize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki linkten formun çıktısını alarak doldurup her iki sayfasını da imzaladıktan sonra,  dernek@rkmd.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 MS Word formatındaki Üyelik Başvuru Formu için lütfen tıklayınız

Adaylık başvurunuz, bütün belgeler tamamlandığında değerlendirmeye alınacağı için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak lütfen bizlere ulaştırınız.

• Tarafınızdan imzalanmış üyelik başvuru formu
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• 2019 aidat ödemesi olan 300 TL

 

ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetini haiz ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan Amerikan Kız Koleji, RC Academy, RC Yüksek, RC Engineering, Robert Kolej, Robert Lisesi mezunları veya bu okullarda herhangi bir dönemde okumuş kişilerden, yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu’nun kararı ile  Derneğe üye kabul edilirler.

Yönetim Kurulu üyelik başvurularını en geç otuz gün içinde karara bağlar.

Bu karar müracaat sahibine yazı ile bildirilir. 

Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

Özel kanunlarla Dernek üyeliği yasaklananlar Derneğe üye olamazlar.
 

© 2017 ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ