KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

23.5.2017

Robet Kolej Mezunlar Derneği olarak derneğimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse üye olurken tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını ve Derneğimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını hususlarında sizi bilgilendirmek isteriz:

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Derneğimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız gibi kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Derneğimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

 

ÜYELERİMİZİN HAKLARI :

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için Derneğimizle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

© 2017 ROBERT KOLEJ MEZUNLAR DERNEĞİ